SERAMİK SANAT EĞİTİMİNDE, BİÇİM-İÇERİK VE KAVRAM İLİŞKİSİ


Creative Commons License

Danabaş N.

Asos Journal - The Journal of Academic Social Science, vol.9, no.118, pp.63-76, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 118
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.29228/asos.51537
  • Title of Journal : Asos Journal - The Journal of Academic Social Science
  • Page Numbers: pp.63-76

Abstract

Sanat yapıtı, biçim ve içeriği birlikte barındırır. Yapıtın dış gerçekliği biçim, aktarılan anlamı da içeriktir. Sanat yapıtında ilk önce var olan anlam yani içeriktir. İçeriğin görünür bir şekil almasıyla da biçim var olmaktadır. Zaman içerisinde, toplumların kültürel değişimlerine göre, biçim ve içerik ilişkisi de değişime uğramış ve bunun sonucunda yeni içeriklerin, yeni biçimler yaratması kaçınılmaz olmuştur. Sanatta, içerik kavramı; konu, tema ve anlam olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı konu, farklı sanatçılar tarafından ele alındığında farklı biçimlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Biçim - İçerik ilişkisi sınırları içerisinde sanat eğitimi, düşüncenin öne çıktığı bir eğitim sistemi üzerine temellenirken, oluşturulmak istenen yapıtın konusu değil, onun neden oluşturulduğu önem kazanmaktadır. Yapılan araştırma, geçmişten günümüze biçim ve İçerik ilişkisinin tanımını yeniden yapmayı değil, seramik sanat eğitimi alan öğrencilerin çalışmalarında, bu öğretinin yansımalarını örneklerle incelemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Seramik, Sanat Eğitimi, Biçim, İçerik