Hareket dengelemeli ara değerlemeye dayalı yeni bir tersinir video damgalama yöntemi


BARAKLI B., VURAL C.

Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, Turkey, 18 - 20 April 2012 identifier