Elit kayakçılarda Alfa- Aktinin-3 R577X Gen Dağılımının Belirlenmesi


KAYNAR Ö., BİLİCİ M. F. , KAPICI S., KAVAS N., SERCAN C., ULUCAN K. , ...More

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 23 - 26 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text