John Hick in Dinî Çoğulculuğunun Din Karşıtı Tazammunları


ACAR R.

Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010 (Peer-Reviewed Journal)