USING ILLUSTRATIONS AS A FACTOR FOR CREATIVITY IN PRESCHOOL CHILDREN'S BOOKS


Creative Commons License

Kara C.

Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi ve Sergisi (ART&DESIGN-2021), Niğde, Turkey, 21 - 22 June 2021, pp.1153-1173

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1153-1173

Abstract

Çocuk gelişiminin temel araçlarından biri olan kitaplar; her şeyden önce okul öncesi dönem çocuğunun kendisi ve çevresini tanıması sürecinde devreye girerler. Bu süreçte kitap yoluyla elde edilecek olan bilişsel gelişim önemli bir kazanımdır. Diğer taraftan çocuğun kitapla geçireceği zamanın da dolaylı olarak öğrenme ve araştırma alışkanlığı biçiminde geri dönecek olması gelişim adına bir başka önemli kazanım olarak dikkatimizi çeker. Elbette bu gibi önemli gelişimlerin ortaya çıkması için her şeyden önce çocuğun kazanılması, ilginin kitaba yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu noktada en az içerik kadar önemli olan resimlemeler devreye girmektedir. Çünkü, çocuk kitabındaki resimlemeler onun dilinden olan tanıdık öğelerdir. Ancak resimlemelerin çocuğun ilgisini çekecek bir araç olarak görülmesinin dışında hayal gücü ve estetik bakışı geliştiren bir unsur olarak değerlendirilmesi önemsenir. Bu sayede çocukta sanatsal bir yönelim oluşabileceği gibi çok yönlü düşünebilmenin de kapıları aralanabilecek ve nihayetinde yaratıcılık da tetiklenebilecektir. Hedeflenen tüm bu edinimlerin kazandırılmasında kitap içeriğini resimleyen kişinin oldukça önemli bir rolü olduğu görülmektedir. Resimleyenin kendi özgün bakışını, hissiyatını ve eğitimini uygulamaya aktarması sonucunda yaratıcı görüşün önü açılabilir. Tam da burada şu noktaya değinilmesi gerekir: ‘hedef kitle beklentileri ve gelişim öğretisi ile resimleyenin kendi birikimleri arasında nasıl bir denge kurması gerektiği’. Bu durum resimlemeye dair ilk öne çıkan problemler arasında yer almaktadır. İşte bu çalışma; Türkiye’de yayınlanmış son dönem okul öncesi çocuk kitaplarındaki örnekler üzerinden bir taraftan resimlemelerde yer alan ve yaratıcılığı destekleyeceği öngörülen uygulamaları tespit etmeyi amaçlarken diğer taraftan da resimleyen adına çocuk gelişimi ve çocuk ilgisi doğrultusundaki beklentiler ile kendi alanının olasılıkları arasındaki uyumun sınırlarına odaklanarak bir tartışma ortama yaratmayı hedeflemektedir.