Tekstı̇l Sanatında Sürdürülebı̇lı̇rlı̇k Üzerı̇ne Bı̇r Uygulama Örneğı̇: İ̇plı̇k ve Kumaşın Dönüşümü


Creative Commons License

Sabanuç Gönül Z. İ.

3. SANAT,ESTETİK SEMPOZYUMU, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.195

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.195

Abstract

 abanuç Gönül Z. İ. , "Tekstı̇l Sanatında Sürdürülebı̇lı̇rlı̇k Üzerı̇ne Bı̇r Uygulama Örneğı̇: İ̇plı̇k ve Kumaşın Dönüşümü Öğr.Gör. İ̇rem Sabanuç Gönül ÖZ Doğal kaynakların hızla tükenmekte olduğu günümüzde, sürdürülebilirlik son derece önemli hale gelmiştir. Tüketim odaklı anlayışın doğanın dengesini bozan etkiler meydana getirmesinden dolayı sürdürülebilirliği odak noktasına alan, uzun vadeli devamlılığı önemseyen bir anlayışın gerekliliği artmıştır. Tekstil endüstrisinin ürettiği zararlı atık miktarına rağmen, kitleleri hızlı tüketime yönlendiren endüstrilerin başında geldiği bilinmektedir. Dolayısı ile tekstil alanında çalışan tasarımcı / sanatçının bu konudaki bilinci ve duyarlılığı önemlidir. Sanatta ve tasarımda sürdürülebilirlik, üzerinde yeni durulmaya başlanan bir konu değildir, ancak tekstil sanatı ile ilişkisinin yakın geçmişte belirginleştiğini söylemek mümkündür. Bildiri, “Sanatsal Tekstil” dersi kapsamındaki bir uygulama olan, atık malzemeler ile sanatsal nesne oluşturma konusu üzerine yapılandırılmıştır. Sürdürülebilirlik çözümleri için örnek teşkil edebilecek bu çalışmada malzeme olarak çoğunlukla iplik ve kumaş kullanılmıştır. Bildiride, hatalı üretilmiş ya da kullanım ömrünü tamamlamış ipliklerin ve atık kumaşların sanatsal nesneye dönüştürülmesi süreci ele alınacak, uygulamanın sonuçlarına ilişkin görsel örneklere yer verilerek yaratım süreci üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Sanat, Tekstil Sanatı, Sürdürülebilirli", 3. SANAT,ESTETİK SEMPOZYUMU, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, ss.195