Türk Profesyonel Bisikletçilerde ACTN3 (rs1815739) geni ve MCT1 (rs1049434) geni Polimorfizm Dağılımlarının Belirlenmesi


KAMAN T., SERCAN C., KAPICI S., ULUCAN K.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text