Examples of Welding Determination and Design Methods in Surface Compositions


Creative Commons License

Çiloğlu H.

İDİL Sanat ve Dil Dergisi, vol.8, no.60, pp.1039-1048, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 60
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.7816/idil-08-60-09
  • Title of Journal : İDİL Sanat ve Dil Dergisi
  • Page Numbers: pp.1039-1048

Abstract

From the historical ages to the present day, people have separated from other living beings with the power of designing, and thanks to research and knowledge development, they have brought historical and cultural forms to the geographical structure they live. From the moment people come into the world, they present their inner worlds in different ways, reflecting their feelings and thoughts. They are not content with what they see in nature and in life, they load their feelings and thoughts into natural forms. All events in nature and life take place in the course of time with concepts. The features of the beings in nature and life based on appearance and concepts can be designed with square, triangular and circle forms. Because in composition design, nature is the most powerful resource with rich color and events in life. The most effective method of success in surface designs is to use the concepts of nature containing quantities. Professional artists form their language of personal expression by shaping the sources they use from nature in their own inner world, where nature loads different emotions and thoughts from its space. Feelings and events such as passion, love, separation, sadness, happiness, energy, activity, stasis, movement, seasons, views and effects from nature can be designed. But what they all have in common is that they start and end in time.Therefore, although all the concepts in nature and life are different with their methods, effects and appearances, the characteristics of a music playing with different instruments and rhythm, or meaning with the same characteristics starting and ending in time; words are like different discourses.

İnsan, diğer canlılardan tasarlama gücüyle ayrılarak, araştırma ve bilgi gelişimi sayesinde, yaşadığı coğrafi yapıya tarihi ve kültürel biçimler kazandırmıştır. İnsan, duygu ve düşüncelerini yansıtan kendi iç dünyasını farklı biçimlerde sunar. Doğada ve yaşamda gördükleriyle yetinmeyip, doğal formlara duygu ve düşüncelerini yükler. Doğa ve yaşamdaki tüm olaylar zaman sürecinde kavramlarla gerçekleşir. Doğa ve yaşamdaki varlıkların görünüm ve kavramlara dayalı özellikleri kare, üçgen ve daire ile tasarlanabilir. Çünkü kompozisyon tasarlamada zengin renk ve yaşamdaki olaylarla doğa en güçlü kaynaktır. Yüzey tasarımlarında başarı kazandıran en etkili yöntem, doğanın miktarlar içeren kavramlarını kullanmaktır. Profesyonel sanatçılar doğadan kullandığı kaynakları, doğanın mekanından farklı duygu ve düşünceler yüklediği kendi iç dünyalarında şekillendirerek, kişisel anlatım dillerini oluştururlar. Yaşamda yer alan tutku, sevgi, ayrılık, hüzün, mutluluk, enerji, aktiflik, durağanlık, hareket, mevsimler, doğadan görünümler ve etkileri gibi; duygular ve olayların tasarımları yapılabilir. Fakat hepsinin ortak özelliği, zaman sürecinde başlayıp bitmeleridir. Bu nedenle doğa ve yaşamdaki bütün kavramlar yöntem, etki ve görünümleriyle farklı olsalar da, zaman sürecinde başlayan ve biten özellikleriyle, bir müziğin farklı enstrümanlar ve ritimle çalınması ya da anlamları aynı; kelimeleri farklı sözleri gibidirler.