EXAMINING OF THE CHANGES IN THE TURKISH CITIZENSHIP LAW THROUGH LAW NUMBER 7039


Creative Commons License

Erkan M.

Public and private international law bulletin, vol.39, no.2, pp.415-446, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Significant changes were made in the Turkish Citizenship Law on different subjects through the Law numbered 7039 "Amending the Law on Population Services and Certain Laws". These amendments have been in the form of repealing the provision of the law, making amendments to the provision of the law and arranging additional an article. Although there are important regulations, it has not been subjected to a detailed examination of the doctrine yet. Furthermore, although the amendments have been made almost two years ago, no amendment has been made to the Regulation by following the law yet.

7039 sayılı “Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununda farklı konularda önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler ile bazı maddelerin fıkralarını yürürlükten kaldırma, bazı maddelerin hükmünde değişiklik yapma ve ek madde düzenlemesi gerçekleşmiştir. Önemli düzenlemeler olmasına rağmen doktrinde henüz detaylı bir incelemeye tabi tutulmamıştır. Ayrıca, yapılan değişikliklerin üzerinden iki yıla yakın bir süre geçmesine rağmen Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te kanuna paralel bir düzenleme yapılmamıştır. Bunun sonucu olarak normlar hiyerarşisine aykırı bir şekilde düzenlemeler arasında çelişki meydana gelmiştir.