Bir Faizsiz Finansman Yöntemi olarak Müşareke Akdi ve Tasarrufa Dayalı Faizsiz Sistem (Elbirliği Sistemi Örneği)


Kahraman A.

in: Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi, Ömer Çekin,İlker Koç,Şakir Görmüş,Hacı Mehmet Günay, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.55-85, 2017

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2017
  • Publisher: Ensar Nesriyat
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.55-85
  • Editors: Ömer Çekin,İlker Koç,Şakir Görmüş,Hacı Mehmet Günay, Editor
  • Marmara University Affiliated: Yes

Abstract

Bu kitap 20 Mayıs 2016 tarihinde Sakarya Üniversitesi İslam ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iş birliği ile düzenlenen “ Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman” başlıklı çalıştayda sunulan tebliğler ile panellerdeki konuşmaların çözümlerinden oluşmaktadır. Söz konusu çalıştayda ülkemizde ‘el birliği sistemi’ adıyla fon toplayan bazı firmaların faaliyetleri incelenmiş, bu firmaların faaliyetlerinin fıkha uygunluğu kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Kitapta beş tebliğ metni ile çalıştayın sonunda gerçekleştirilen paneldeki müzakereler yer almaktadır. Kitapta ilk olarak, kamuoyunda ‘elbirliği sistemi’ olarak bilinen fakat bizim “Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi (TDFSS)” olarak adlandırdığımız sistemin işleyişi ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. İkinci bölümde, TDFSS’nin işleyişi fıkhi açıdan ele alınarak mahzurlu yanları ortaya konulmuştur. Üçüncü bölümde TDFSS firmalarının müşterilerden topladıkları fonları yönetirken ortaya çıkan fazla fonların kullanılması konusu ele alınmıştır. Dördüncü bölümde TDFFS, muamelat fıkhındaki müşareke akdi bağlamında ele alınmıştır. Beşinci bölümde TDFSS sistemindeki sözleşmeler İslam ticaret hukuku açısından incelenmiştir. Son bölümde ise çalıştaya katkı sunan katılımcıların TDFSS ile ilgili genel değerlendirmelerine yer verilmiştir.

Faiz hassasiyeti olan ve konut sahibi olmak isteyen kişilerin sıklıkla kullandığı fakat fıkhi açıdan kapsamlı şekilde incelenmemiş bir finansman yöntemini ele alan bu kitabın İslam Ekonomisi ve Finansı alanındaki literatüre katkı sağlayacağını ümit ediyor, bu alanda çalışan araştırmacıların istifadesine sunuyoruz.