General Approach to Adult Spinal Deformity


Creative Commons License

Kıvrak C. , Karagöz A., Güvenç Y.

Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Bülteni, no.91, pp.50-58, 2021 (National Non-Refereed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Bülteni
  • Page Numbers: pp.50-58

Abstract

Spinal deformity is considered as a disorder that occurs in the alignment and angulation of vertebrae in the spine. This disorder affects the balance of the body in the coronal and sagittal planes and causes some changes on the carrier skeletal system such as the shoulder and hip girdle, which contribute to the balance, especially the spinal and paraspinal structures. These changes cause asymmetric spinal degeneration in the mature bone tissue and that continues the cycle. Adult spinal deformity is a progressive pathology that occurs in advanced ages. Since this pathology causes pain, neurological deficits, and dysfunctions such as gait disorders, it causes a decrease in the quality of life. Their treatments are decided according to the level of deformity, symptoms related to deformity, neurological examination and general condition of the patient. While analgesic, anti-inflammatory treatments, injection treatments can be used for symptom control, corset and various physical therapy modalities can be used as supportive therapy High level symptomatic deformities, surgical treatments have proven effective in correcting deformities, reducing symptoms and improving physical function. In surgical planning, all knowledge about spinopelvic measurements, sagittal and coronal balance, classifications, algorithms and osteotomy techniques should be evaluated before surgery and the cases should be operated in the light of this information. Surgical procedures are associated with significant complications.

Keywords: Surgery, Adult, Planning, Spinal deformity

Spinal deformite, omurgada vertebraların birbirleri ile olan dizilim ve açılanmasında meydana gelen bozukluk olarak değerlendirilmektedir. Bu bozukluk vücudun koronal ve sagital planlarda dengesini etkileyerek başta spinal ve paraspinal yapılar olmak üzere dengeye katkısı olan omuz ve kalça kuşağı gibi taşıyıcı iskelet sistemi üzerinde bazı değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişiklikler de matür kemik dokusunda asimetrik şekilde spinal dejenerasyona neden olarak döngüyü devam ettirir. Erişkin spinal deformite ileri yaşlarda karşımıza çıkan ve ilerleyici bir patolojidir. Bu patoloji ağrıya, nörolojik defisitlere, yürüme bozuklukları gibi işlev bozukluklarına neden olduğundan dolayı hayat kalitesinde düşüşe neden olmaktadır. Tedavilerine deformitenin düzeyi, deformiteye bağlı semptomlar, nörolojik muayene ve hastanın genel durumuna göre karar verilmektedir. Analjezik, antiinflamatuar tedaviler, enjeksiyon tedavileri semptom kontrolü için kullanılabiliyorken, korse ve çeşitli fizik tedavi modaliteleri destek tedavi olarak uygulanabilir. İleri seviye semptomatik deformitelerde, cerrahi tedavilerin deformiteleri düzeltmede, semptomları azaltmada ve fiziksel işlevi iyileştirmede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Cerrahi planlamada spinopelvik ölçümler, sagital ve koronal dengenin değerlendirilmesi, sınıflamalar, algoritmalar, osteotomi teknikleri ile ilgili bilgilerinin hepsi değerlendirilmeli ve hastalar bu bilgiler ışığında cerrahi işleme alınmalıdır. Erişkin spinal deformitelere yönelik cerrahi işlemler beraberinde önemli komplikasyonlarla ilişkilidir.

Anahtar Sözcükler: Cerrahi, Erişkin, Planlama, Spinal deformite