Farklı Gelişim Gösteren Çocuk Ailelerine Psikolojik Destek İçin Virginia Satir’in Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi Yaklaşımı


Creative Commons License

Şahsuvaroğlu N. T.

24.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.198

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.198

Abstract

Her çocuk, onu dünyaya getirecek ailesinin ve içinde büyüteceği toplumun bir takım beklentileri ile dünyaya gelir. Anne-babalar kendilerinin, eşlerinin ve sevilen diğer insanların ortak noktalarını temsil eden ve toplumun beklentilerini tümüyle karşılayabilecek mükemmel bir çocuk hayal eder. Farklı gelişim gösteren bir bebeğin dünyaya gelmesi veya farklı gelişimin doğumdan sonra fark edilmesi, ailede, tüm olumlu beklenti ve hayallerin yıkılmasını, yoğun duygu ve kaygıların yanı sıra bir takım uyum problemlerinin de yaşanmasını beraberinde getirir. Aile, farklı gelişim gösteren bir çocuğa anne-babalık etmenin zorluğu yanında onu nasıl geleceğe hazırlayacağının bilinmezliğiyle de yüzleşmek zorunda kalır. Bu süreçte ailelere verilecek psikolojik destek hizmetleri büyük bir önem taşımaktadır. Bu psikolojik destek hizmetleri değişik ekol ve yaklaşımlara göre değişiklik göstermektedir. Bu yaklaşımlarından biri de aile terapileri alanında ilk kadın kuramcılardan biri olan Virginia SATİR’ in Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi Yaklaşımıdır. Virginia SATİR’in Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi Yaklaşımı; insancıl, varoluşçu, bütüncül ve yaşantısaldır. Ayrıca patoloji odaklı olmaması, süreç odaklı ve gelişmeyi hedefliyor olması ailelerde farkındalığın hızlanmasına yardımcı olur. Bu bağlamda, bu çalışmanın temel hedefi, Virginia SATİR’in Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi Yaklaşımının kuramsal bakış açısını irdelemek ve bu doğrultuda farklı gelişim gösteren çocuk ailelerine verilecek psikolojik destek hizmetlerinde bu yaklaşımın nasıl kullanılabileceği ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırmalar kapsamında yaklaşımı tartışmayı amaçlamaktadır.