İntraserebroventriküler Aβ 42 Peptidi Uygulamasıyla Sıçanlarda Oluşturulan Deneysel Alzheimer Hastalığı Modelinde Tetrahidrokannabiol ve Kannabigerol’ün Tek Başına ve/veya Kombine Olarak Etkilerinin İncelenmesi


Aydın A. C. , Yavuz A. N. , Elçioğlu H. K. (Executive), Kabasakal L., Özkan Yenal N.

TUBITAK Project, 2020 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2020
  • End Date: February 2021