Elastik - Çok-Çekirdekli Mimarilere Yönelik Katmanlar Arası Güvenilirlik Optimizasyon Sistemi


Topcuoğlu H. R. (Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2014
  • End Date: May 2018