Anaerobik Dinamik Membran Biyoreaktör


Çallı B. , Semerci N. (Executive)

TUBITAK Project, 2015 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: December 2016