Beginning a healthy life in a health campus. Project by MARFamMed EPRC.


Gür K. , Apaydın Kaya M. Ç. , Karaca S. , Yıldız Özer A. , Demirbüken İ. , Güneş F. E. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2024

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2019
  • End Date: August 2024

Project Abstract

Üniversite hayatı öğrencilerin yaşamlarında mesleki eğitim ile birlikte kişisel gelişimlerinin kazanıldığı önemli bir dönemdir.  Lise eğitiminden sonra kampüs yaşantısına yeni başlayan gençlerin, aldıkları mesleki derslerin yanı sıra sağlık ile ilgili davranışların farkındalığı ve değişimlerin pekiştirilmesi açısından da önemli bir fırsatın olduğu dönemdir. Özellikle sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin rol alacak meslek grubunda olan Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının, birinci sınıfa kayıt oldukları dönemden itibaren, öz farkındalıklarını kazanmalarına yardımcı olmak gerekmektedir.  Öğrencilerin sağlık hizmetlerinde mezuniyet sonrası beklenilen kalitede ve hasta memnuniyeti açısından üst düzey memnuniyet sağlayacak şekilde hizmet sunumlarını sağlayabilmek için öncelikle kendi sağlıklarını koruma ve geliştirme konusunda kazandıkları farkındalıklarının yeterlilik düzeyine ulaşması istenmektedir. Bu konuda hem kendi sağlıkları, hem de çalışma yaşamlarında rol model olacakları göz önüne alınırsa öğrencilerin meslek yaşantılarında anahtar roller üslenecekleri açıktır.

Bu bağlamda, öğrencilere bütüncül yaklaşımın hedeflendiği bu projede; Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Hemşirelik  Bölümü Halk Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ortopedik Fizyoterapi Anabilim Dalı, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Sağlık Yönetimi Sağlık Politikaları Anabilim Dalı ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD’ı  işbirliğiyle üniversite birinci sınıf öğrencilerinin sağlığı geliştirme ve korumaya yönelik gereksinimleri ve gerekli konularda müdahale çalışmalarının yapılabilmesi için “ “Sağlık Kampüsünde Sağlıklı Yaşama Başlıyorum” projesi  hayata geçirilmek istenmektedir.

 

İlk tanımlayıcı bulgulara ait araştırma raporlar yazılmış ve yayın aşamasındadır.