Theılerıosıs in Tedavisinde Kullanılabilecek Yeni Bir İlaç Adayı Tespit Etmek İçin Kumarin Türevlerinin Theileria Annulata nın Enolaz Enzimini İnhibisyon Potansiyelinin Araştırılması


Balık D.(Executive), Danış Ö. , Mutlu Ö. , Yakarsönmez S., Yüce Dursun B., Topuzoğulları M., et al.

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, 2014 - 2016

  • Project Type: TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi
  • Begin Date: July 2014
  • End Date: October 2016