Theılerıosıs in Tedavisinde Kullanılabilecek Yeni Bir İlaç Adayı Tespit Etmek İçin Kumarin Türevlerinin Theileria Annulata nın Enolaz Enzimini İnhibisyon Potansiyelinin Araştırılması


Balık D.(Executive), Danış Ö., Mutlu Ö., Yakarsönmez S., Yüce Dursun B., Topuzoğulları M., et al.

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, 2014 - 2016

  • Project Type: TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi
  • Begin Date: July 2014
  • End Date: October 2016