PUSULA: Etkin program Yetkin Öğretmen


Creative Commons License

Erden Çınar S. , Cengizhan S. , Levent A. F.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2017 - 2018

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: December 2017
  • End Date: January 2018

Project Abstract

Milli Eğitim müfredatı içerisinde özel yetenekli bireylere yönelik birçok çalışma yapılmasına rağmen bu bireylerin eğitiminde kullanılacak kültürel normlara eğitim ortamına ve sistemine uygun standart bir müfredat, program, tasarım, içerik, model bulunmamaktadır. Bu öğrencilere, adil ve kapsamlı bir eğitim imkanı sunabilmek adına ihtiyacı karşılayacak şekilde farklılaştırma çok önemlidir. Bunlar, bireysel farklılıkların gözetilmesi, içerik-süreç-üründe değişiklik ve düzenlemeler yapma, uygun ve çeşitli ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılması, esnek ve güvenli bir sınıf ortamıdır. Üstün zekalılar ve yetenekliler için öğretim programları geliştirilirken, içerik, süreç ve ürün boyutlarının farklılaştırılmasına ve etkinliklerin planlanmasına yönelik kuramsal çerçeveler mevcuttur. Bunlara üstün zekalılar için geliştirilmiş müfredat modelleri denir. Tüm öğrenciler için ideal bir müfredat modeli bulmak zordur. Her modelin kendi içinde gelişmiş ve eksik kalmış yanları vardır. Önemli olan hedefe, içeriğe ve çalışılan öğrenci grubuna en uygun modeli seçmektir (Sak, 2010). Bu ihtiyaçla proje kapsamında bu bireylere yönelik verdikleri eğitimle başarıya ulaşmış ülkelerin eğitim modelleri incelenmiş ve Ümraniye İlçesinde destek eğitim odası bulunan 6 okulda pilot uygulamalar yapılmıştır. Bu okullarda eğitim alan 6-10 yaş arası 60 özel yetenekli birey, aynı zamanda bu okullarda görev yapan 16 sınıf öğretmeni, Ümraniye ilçesinde görevli 4 özel eğitim, 4 rehberlik öğretmeni, özel yetenekli bireylerin aileleriyle çalışılmştır. İstanbul Valiliği, Ümranite Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Bilim Merkezi Geliştirme Derneği ve Ümraniye Kaymakamlığı işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında bir akademik kurul oluşturulmuştur. Projenin ilk faaliyeti olan bu çalışmada Marmara Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr. Sibel Cengizhan, Doç. Dr. Seval Erden, Yrd. Doç. Dr. Faruk Levent ve Dr. Akif Avcu görev almıştır.  Projenin tüm eğitim süreçlerinde; öğretim programları ve öğretim, eğitici eğitici uygulama, aile eğitimi içerikleri hazırlama, uygulama ve ölçme değerlendirme sonuçlarının raporlanması bu akademik danışma kurulu tarafından gerçekleştirilmiştir. Tüm çalışmalar, kurul üyelerinin yüksek bir verimliliğiyle başarıyla sonuçlanmıştır.