Kurumsal İletişim, Markalaşma ve Sosyal Medya Yönetimi Projesi


Creative Commons License

Aydeniz H. (Executive) , Gülleb O.

Municipality, 2019 - 2020

  • Project Type: Municipality
  • Begin Date: November 2019
  • End Date: July 2020

Project Abstract

07 Kasım 2019 - 21 Temmuz 2020 tarihleri arasında ihtiyaç analizi, eğitim programının hazırlanması, eğitimin gerçekleştirilmesi ve değerlendirme raporunun hazırlanması şeklinde dört aşamayı kapsayan "Kurumsal İletişim, Markalaşma ve Sosyal Medya Yönetimi Projesi" gerçekleştirilmiştir. Yürütücülüğünü Doç. Dr. Hediyetullah AYDENİZ'in yaptığı projede, Dr. Öğretim Üyesi Ergün KÖKSOY, Dr. Öğr. Üyesi Samet KAVOĞLU, Arş. Gör. Ömer Faruk ÖZCAN ve Arş.Gör. Oğuz GÜLLEB proje uzmanı olarak görev almıştır.