Mesleki Yeterlilikleri Ölçme Değerlendirme Modeli Geliştirilmesi


Öztemel E. (Executive) , Özel S.

Company, 2017 - 2017

  • Project Type: Company
  • Begin Date: April 2017
  • End Date: October 2017