Türkiye de AB Çevre Mevzuatı ile uyumlu Tehlikeli Atık Yönetimi


Gökyay O., Can Z. S., Çallı B., Mertoğlu B., Akgül D.

TUBITAK Project, 2009 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2009
  • End Date: April 2013