Türkiye de AB Çevre Mevzuatı ile uyumlu Tehlikeli Atık Yönetimi


Gökyay O. , Can Z. S. , Çallı B. , Mertoğlu B. , Akgül D.

TUBITAK Project, 2009 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2009
  • End Date: April 2013