Postmenopozal Dönemdeki Kronik Periodontitisli Kadınlarda Bisfosfonat Kullanımının Periodontal Dokular Üzerine Etkisi


Kuru L. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2005 - 2007

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2005
  • End Date: January 2007