Çeşitli atık materyallerden Bacillus megaterium kullanılarak PHB üretimi, optimizasyonu ve karakterizasyonu


Danış Ö. (Executive), Attar A., Eser S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: March 2020