BODIPY türevli çapraz bağlı elektrokromik ince filmler ve fotodesenleme çalışmaları


Özdemir M., Koyuncu S., Yalçın B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2022
  • End Date: November 2023