Yeni Üre Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Vegfr2 Tirozin Kinaz Aktivitelerine Karşı Etkilerinin Araştırılması


Danış Ö. (Executive), Küçükgüzel İ., Shirzad M. M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2019
  • End Date: September 2021