Yuvarlak Örme Kumaşlarda Karşılaşılan Hatalar ve Çözüm Önerileri Bilgisayar Destekli Eğitim CD si


Sancak E. , Akalın M., Yüksek M. , İşgören E. (Executive) , İşgören A. N.

TUBITAK Project, 2005 - 2007

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2005
  • End Date: January 2007