Birinci Jenerasyon Proteazom İnhibitörü Bortezomib ile İkinci Jenerasyon Proteazom İnhibitörü Carfilzomib’xxin Glioblastoma Multiforme Üç Boyutlu Hücre Kültüründe Anti-Tümör ve Nöral Hücre Toksisitesi Cevabının İncelenmesi


Creative Commons License

Şahin A. , Yılmaz B. (Executive) , Atasoy B. M. , Bozkurt S. , Gündüz O. , Bayraklı F. , et al.

TUBITAK Project, 2018 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2018
  • End Date: June 2021