Mine Matriks Türevi ve Otojen Kemik Grefti ile Tedavi Edilen Periodontal Defektlerde Dişeti Oluğu Sıvısı transforming Büyüme Faktörü 1 ve Alkalen Fosfataz Seviyelerinin Değerlendirilmesi


Kuru L. (Executive), Ağralı Ö. B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2009
  • End Date: September 2011