Yüksek organik madde içeren sularda flok yapısının incelenmesi


Yükselen M. A. (Executive)

TUBITAK Project, 2005 - 2007

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2005
  • End Date: January 2007