Yerel Yönetimlerde Hizmet Etkinliğinin Ölçülmesi ve Vatandaş Algı Yönetimi Projesi (CityTrack)


Creative Commons License

Öztemel E. (Executive) , Özel S.

TUBITAK Project, 2018 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2018
  • End Date: May 2020