İzmir Nif Dağı Karamattepe Ballıcaoluk Dağkızılca ve Başpınar Antik ve Orta Çağ Yerleşimleriyle İlgili Verileri Araştırma ve Değerlendirme Projesi


Peker M.(Executive), Tuncalı Yaman T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2021
  • End Date: August 2022

Project Abstract

İzmir İli Nif Dağı Kazısı, İzmir'in Buca, Bornova, Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinin sınırlarında kalan Nif Dağı'nın doğu ve güneydoğu kesiminde Karamattepe, Ballıcaoluk, Başpınar ve Dağkızılca mevkilerindeki dört kazı alanında yürütülmektedir. Antik kaynaklarda söz edilmeyen bu bölge gezginler ve modern araştırmacılar tarafından çok az belgelenmişti ve kaçak kazılarla tahrip edilmekteydi. Yaptığımız yüzey araştırmaları (2004-2005) ve kazılar (2006-2020), MÖ 8. yüzyıldan MS 14. yüzyıla dek tarihlendirilen yapı ve buluntuların varlığını ortaya koymuştur: Dağkızılca'da farklı tipte mezarları barındıran bir nekropolis saptanmış, Başpınar’da Bizans Yapı Grubu ve çevresinde kazı yapılmıştır. Bulunan mezarların kontekstlerine göre Helenistik Dönemde muhtemelen Ballıcaoluk’taki tahkimli yerleşiminin nekropolisi olarak kullanılan Karamattepe'de, Geometrik/Arkaik bir yerleşimin temel kalıntıları gün ışığına çıkmaktadır. Nif Dağı Antik ve Orta Çağ yerleşimleriyle ilgili elde edilen veriler, yeniden ele alınarak, yeni veriler ışığında uzmanlarca arazide ve laboratuvarda değerlendirilerek yeni bulgular ortaya konulacaktır. Sonuçta bu yerleşimlerin farklı evrelerdeki farklı kullanımları ve bunun nedenleri üzerine yeni bilgiler elde edilmesi beklenmektedir.