Yerel yönetimlerde Kurumsal Özdeğerlendirme Modelinin Geliştirilmesi ARGE çalışması


Öztemel E. (Executive) , Özel S.

Project Supported by Other Private Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Other Private Institutions
  • Begin Date: December 2016
  • End Date: February 2017