Türkiye’de AB Çevre Mevzuatı ile Uyumlu Tehlikeli Atık Yönetimi


Can Z. S. (Executive) , Çallı B. , Mertoğlu B. , Gökyay O.

TUBITAK Project, 2009 - 2012

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2009
  • End Date: September 2012