Müzik Beğenisinde Kültürel Etki


Karşıcı G. , Kutluk M. F. (Executive), Çallı M. C. , Yener G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2005 - 2008

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2005
  • End Date: August 2008

Project Abstract

Müzik begenisini olusturan etmenler ve müzikten alınan hazzın beyinde yarattıgı hareketlenmeler özellikle cognitive musicology disiplini altında incelenmekte. Bu disiplinin yanıtını aradıgı sorular oldukça fazla. Ýnsanların müzik yapma gereksinimleri, müzikten neden haz alındıgı, kimi ses ve ezgilerden neden daha çok hoslanıldıgı, aynı müzige duyulan tepkilerin farklılıgı ve müzik begenisinin günden güne degismesi gibi sorular farklı disiplinlerden arastırmacılar tarafından incelenmekte. Müzik begenisinin kisilikle ve kültürel geçmisle olan iliskileri de bu tip çalısmalarda ilk sıralarda yer almakta. Müzigin duyguları nasıl uyandırdıgı ya da kimi müziklerden neden nefret edildigi sürekli merak konusu olan konulardan. Farklı kültürlerin müziklerine duyulan tepkiler de oldukça ilginç sonuçlar vermekte. Psikoloji, psikiyatri radyoloji, nöroloji, fizyoloji ve müzikoloji dallarından bilim adamları müzik dinlerken beynin nasıl aktive olduguna iliskin çalısmalarını sürdürmekte. Daha önceleri bu alanda PET ve SPEKT gibi cihazlarla yapılan ölçümlemeler yerini FMRI cihazına bıraktı (functional magnetic resonance imaging). Bu çalısmanın amacı müzik begenisinde kültürel etkilerin varlıgının test edilmesi. FMRI cihazı kullanılarak 100 denek üzerinde yapılması planlanan çalısmada deneklere farklı müzik türleri dinletilerek beyindeki aktivasyonlarının ölçümü yapılacak. Yanıtı aranan soru farklı kültürel yapıdaki insanların yine farklı müzik türlerine duydukları tepkinin kendi söylemleri dogrultusunda olup olmadıgını saptayabilmek.