113G001 E Sınıfı 130MW Bir Gaz Türbininde 1 Set Rotor ve 1 Set Stator 3. Kademe Türbin Kanadının Hassas Döküm Yöntemi ile Gelistirilmesi ve Üretimi


Tunaboylu B. , Kayıhan A.

TUBITAK Project, 2015 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2015
  • End Date: March 2018