Doksorubisin ile oluşturulan deneysel nefrotik sendrom modelinde apelinin podositler üzerine etkisi ışık ve elektron mikroskobu çalışması


Çetinel Ş. (Executive), Özkan Yenal N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2013
  • End Date: September 2014

Project Abstract

Nefrotik sendrom, son dönem böbrek yetmezliğine ilerleyebilen ve ağır hiperlipidemi nedeniyle kardiovasküler komplikasyon riski taşıyan kötü prognoza sahip bir hastalıktır. Doksorubisin aracılı nefropati, insan primer fokal segmental glomeruloskleroz (FSGS)’un prototipik deneysel modelini oluşturmaktadır. Gerek insanlarda, gerek hayvan modellerinde FSGS’un gelişiminde ilk hasarın meydana geldiği yer podositlerdir. Bu hücreler; glomerüler seçiciliği düzenlemek, glomerüler  kapillerlere yapısal destek sağlamak, mesangial hücrelerle işbirliği yaparak  intrakapiller sıvı basıncına direnç oluşturmak, glomerüler bazal membranın yeniden modellenmesine katılmak gibi çeşitli glomerüler fonksiyonlara sahiptir. Yakın zamanda tanımlanan ve bir vazoaktif peptid olan apelin, anjiotensin benzeri-1 reseptörünün (APJ veya apelin reseptör) endojen ligandıdır. Sıçan ve insanlarda yapılan çeşitli çalışmalarda, apelinin vazodilatör ve pozitif inotropik etkileri gösterilmiştir. Glomerüler arteriollerin endotelyal ve vasküler düz kas hücrelerinde bulunan apelinin, böbrek hemodinamiğini düzenleyerek pre ve post mikrodamarlanma üzerinde etkisinin olduğu görülmüştür.