Türkiye deki Mesleki ve Teknik Orta Öğretimde Avrupa Birliği Açısından Karşılaşılan Sorunlar ve Avrupa Birliği Uyumu İçin Bir Model Önerisi


Creative Commons License

Cengizhan S. , Ünal S.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2003 - 2004

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2003
  • End Date: April 2004

Project Abstract

Avrupa Birliği’ne tam üyeliği amaçlayan Türkiye, uyum süreci kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretimi yeniden yapılandırma arayışı içindedir. Bu nedenle; bu projede Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Türkiye’de mesleki ve teknik ortaöğretim alanında yeniden yapılandırma çalışmalarına yol gösterici olması amacıyla Avrupa Birliği üyesi ülkelerin mesleki ve teknik ortaöğretim sisteminin yapısı incelenmiştir. Bu incelemeler doğrultusunda belirlenen yapı ve işleyişe dayanarak Türkiye’deki mesleki ve teknik ortaöğretimin sorunları belirlenmiştir. Türk mesleki teknik ortaöğretim sistemi içinde yeniden yapılanma sürecinde; örgütsel yapı, eğitim programları, okulların fiziksel yapısı, işgücü vasıflarının değerlendirilmesi, sanayi-okul ilişkileri ve yönlendirmeyle ilgili uyum sorunları dikkate alınarak sistemin örgütlenmesi ve daha işlevsel olarak yapılandırılmasına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.