Ftalosiyanin ve Porfirazin gibi Makrosiklik Komplekslerin Elektrokimyasal Spektroelektrokimyasal ve elektrokatalitik özelliklerinin incelenmesi


Koca A. (Executive)

TUBITAK Project, 2005 - 2006

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2005
  • End Date: July 2006

Project Abstract

A