Çeşitli Kumarin Türevlerinin in vitro Ortamda HMG KoA Redüktaz enzimi Üzerindeki İnhibisyon Etkisinin Araştırılması


Demir S. , Ogan A. (Executive) , Danış Ö. , Yüce Dursun B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2011
  • End Date: October 2012