Çeşitli Kumarin Türevlerinin in vitro Ortamda HMG KoA Redüktaz enzimi Üzerindeki İnhibisyon Etkisinin Araştırılması


Demir S., Ogan A. (Executive), Danış Ö., Yüce Dursun B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2011
  • End Date: October 2012