Kaldness halkası dolgulu anammox sisteminde serbest amonyak inhibisyonunun incelenmesi


Gökyay O., Bakırcı K. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2010
  • End Date: April 2012