114E614: Bir Robot-Destekli Rehabilitasyon Sistemi Için Fizik Tedavinin Zorluk Derecesinin Bireyin Duygusal Durumuna Göre Uyarlanması


Maşazade E. , Erol Barkana D.(Executive)

TUBITAK Project, 2015 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2015
  • End Date: October 2017