Anammox Prosesinde Hidrazin Toleransı ve Metabolizmasının Araştırılması


Akgül D., Mertoğlu B. (Executive)

TUBITAK Project, 2019 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2019
  • End Date: September 2020