İnsan Monoamino Oksidaz A ve B Enzimlerinin 3 Arilkumarin Türevleri ile İnhibisyonunun Araştırılması


Demir S., Ogan A. (Executive), Danış Ö., Yüce Dursun B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2013
  • End Date: September 2016