CHAPLE hastalığının endemik olduğu öngörülen yörelerde hastalık taraması


Creative Commons License

Özen A. O. (Executive) , Barış S. , Aydıner E. , Öğülür İ. , Güner Ş. N. , Lenardo M. J.

Other Supported Projects, 2018 - 2018

  • Project Type: Other Supported Projects
  • Begin Date: September 2018
  • End Date: December 2018

Project Abstract

Bu projedeki araştırıcılar yakın zamanda primer intestinal lenfanjektazi (PİL) ilişkili protein kaybettirici enteropatinin genetik bir nedeni olarak CD55 eksikliğini tanımlamıştır (CHAPLE hastalığı). Bu hastalık otozomal çekinik kalıtım ile aktarılan genetik bir hastalık olup bağışıklık sistemimizin önemli bir elemanı olan kompleman  sistemindeki düzenleme kusurundan kaynaklanmaktadır. Kompleman düzenleyici protein olan CD55’in eksikliği aşırı kompleman üretimine bağlı hücre hasarı doğurmaktadır. CHAPLE hastalığı klinik olarak intestinal lenfanjiektazi ilişkili protein kaybettirici enteropati ve erken başlangıçlı inflamatuvar barsak hastalığı ile kendini göstermektedir. Önemli olarak, yine proje araştırıcıları bu hastalık için kompleman baskılayıcı ilaçların etkili olabileceğini öne sürmüş ve in vitro deneylerde CHAPLE hastalarına ait primer periferik kan hücrelerinde anti-C5 monoklonal antikoru olan eculizumab’ın kompleman disregulasyonunu dengelediğini ortaya koymuştur. Bu önemli gözlem üzerine klinikte atipik hemolitik üremik sendrom ve paroksismal noktürnal hemoglobinuride endikasyonu bulunan bu ilacı (Soliris) CHAPLE hastalarında test etmiş ve heyecan verici bir şekilde bu tedavi hastalarda dramatik bir iyileşmeye yol açmıştır (araştırma makalesi olarak hazırlanmaktadır). Grubumuz ilerleyen dönemlerde bir yandan ülkemizde CHAPLE epidemiyoloijisini daha iyi anlamak üzere epidemiyolojik çalışmalar planlamakta ve bir yandan da klinik çalışmalarla mevcut ve kullanıma sunulmakta olan anti-kompleman ilaçların bu hastalıktaki rolünü araştırarak tıp literatürüne yeni tedavi yaklaşımları kazandırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, sunulan bu proje ile bahsi geçen hedeflere yönelik temel kazanımlar elde edilmesi amaçlanmaktadır.