2019 Yılı Marmara Üniversitesi ile BEST A.Ş. İşbirliği Sanayi Doktora Projesi


Erdal H. (Executive) , Oral B. , Aküner M. C. , Çakır M.

TUBITAK Project, 2020 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2020
  • End Date: August 2024