Düşme korkusu ile sosyal hayata katılamayan yaşlıların bağımsızlıklarının arttırılması amacıyla referans merkezi kurulması


Sarı Z. , Yurdalan S. U. (Executive) , Polat M. G. , Demirbüken İ. , Acar G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2014
  • End Date: March 2017

Project Abstract