Transplantasyon Başarısında Etkili Olan Donöre ÖzgünAlloreaktif Hafıza B Hücre Rezervinin Değerlendirilmesi


Ata P. , Bilgen T.(Executive), Titiz M. İ.

TUBITAK Project, 2018 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2018
  • End Date: January 2020

Project Abstract

HLA spesifik hafıza B hücrelerinin tespit ve kantite edilmesi teknik olarak güçlükler barındırmaktadır. Projemiz alloreaktif hafıza B

hücrelerinin düşük maliyet ve yaygın kullanılan yöntemlerle değerlendirilmesi amacıyla var olan teknikleri kullanarak yeni bir

metot geliştirmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle Hafıza B hücre rezervinin donor spesifik olarak ortaya konması, nakil

merkezlerindeki immünolojik değerlendirmede kullanışlı olabilecek ve güncel altyapı olanakları ile gerçekleştirilebilir bir

parametrenin kazandırılması amaçlanmıştır.