Nanoparçacıkların Zenginleştirilmiş Anammox Kültürü Üzerindeki İnhibisyon Etkileri


Akgül D. (Executive), Mertoğlu B.

TUBITAK Project, 2018 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2018
  • End Date: March 2020