İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirimesi Projesi


Yüksel Acı E. , Titiz S.

Other Supported Projects, 2012 - 2015

  • Project Type: Other Supported Projects
  • Begin Date: July 2012
  • End Date: November 2015

Project Abstract

İnsan haklarının ve özgürlüklerinin korunması ve demokratik hakların geliştirilmesi için bu alanlara müdahale yetkisi bulunan kolluk güçlerinin sivil otoritelerce kontrolü ve denetimi amacıyla Avrupa Komisyonu ve UNDP tarafından desteklenen, İç İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir projedir.