Ftalosiyaninlerin Elektrokimyasal ve Spektrokimyasal Özelliklerinin Araştırılması


Koca A. (Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2014
  • End Date: June 2015

Project Abstract

A